Wallet / BudgetBakers

Wallet od BudgetBakers je celosvětově úspěšná aplikace s českými kořeny, která přehledně zaznamenává a kategorizuje finanční transakce. V několikaleté spolupráci jsme na ní odvedli hromadu práce.

Realizace

2016 - 2018

Klient

BudgetBakers

Platformy

iOS

Přehledné grafy, vizualizace dat a kategorie

Zabezpečili jsme, aby sledování komplexních finančních dat byla nejen radost, ale aby jim uživatelé i rozuměli.

Synchronizace s bankami

Aplikace zpracovává data z bankovních účtu uživatelů po celém světě v bezpečném režimu read-only.

Redesign kostry aplikace a přepis z Objective C do Swiftu

Na dobrém základu se dobře staví. A proto jsme jej pro Wallet vylepšili, zvýšili výkon, zabezpečení a připravili jej na nové funkce. Celou appku jsme navíc přepsali do modernější Swiftu.

Optimalizace výkonu

Důležitým faktorem každé appky je její výkon. Věnovali jsme proto hodně úsilí do optimalizace práce s SQL databází a využití cache.