Ochrana osobních údajů

Společnost SKOUMAL s.r.o., se sídlem v Praze, Jaurisova 515/4, Praha 4, 140 00, IČ: 035 29 151, DIČ: CZ 035 29 151, zpracovává pro vaši poptávku po službách ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, některé osobní údaje.

K tomu nás opravňuje některý z důvodů:

  • plnění smlouvy – pokud si objednáte naše služby, podepisujeme smlouvu o dílo.

Zpracováváme: jméno, příjmení, e- mail, telefon, sídlo.

  • souhlas se zpracováním – pokud se přihlásíte k newsletteru, považujeme projití dvoukrokového ověření za souhlas nebo pokud nám sdělíte váš email na jedné z akcí za účelem přihlášení do newsletteru.

Zpracovávame: email.

Pro rozesílání informačních emailů — mailingu, tedy zasílání informací o nově publikovaných článcích na blogu, nových službách, vzdelávacích lekcích — potřebujeme zpracovat emailovou adresu. To je umožněno ustanovením § 5 odstavce 2 písmene b) zákona o ochraně o osobních údajů. Tyto osobní údaje budou společností SKOUMAL s.r.o. zpracovávány po dobu udělení souhlasu o zasílání e-mailingu mezi vámi a firmou SKOUMAL. S.r.o.

Na základě registrace vám může být nejvýše dvakrát týdně v případě vzdelávacích lekcií nebo dvakrát za měsíc v prípade informací o novém obsahu zaslán email. Kdykoliv máte právo se okamžitě odhlásit a vyžádat si odstranění z databáze pro odesílání novinek.

Pro rozesílání newsletterů a dvoufázové ověření využíváme službu Ecomail společnosti ECOMAIL.CZ, s.r.o., Na Mlejnku 764/18, Praha 4, 147 00. Pro více informací můžete navštívit https://www.ecomail.cz/dwnld/zasady.pdf.

  • na základě oprávněného zájmu – měříme chování uživatelů na našem webu nebo pořizujeme fotografie z našich workshopů a akcí. Na základě oprávněného zájmu sbíráme pouze anonymní nebo pseudonymizované údaje, které nespojujeme s konkrétním uživatelem.

Zpracovávame: anonymizované údaje jsou získávány za pomoci cookies umisťovaných měřicími kódy, nebo fotografie a videa.

Pokud přijdete na web skoumal.com a jeho podstránky, spustí se měření Google Analytics, které umístí cookie na Váš počítač. Tato cookie neobsahuje žádné osobní údaje,  používaná IP adresa je anonymizována. Zpracovatel: Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; podmínky ochrany osobních údajů.

Na webe skoumal.com a jeho podstránkach také funguje cookie na efektivní fungování pop-upu (vyskakovacího okna). Tato cookie neobsahuje žádné osobní údaje.

Na základě zákona o ochraně osobních údajů máte právo požadovat:
– informaci, jaké osobní údaje zpracováváme
– vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
– přístup k těmto údajům a patřičné údaje nechat aktualizovat nebo opravit
– výmaz osobních údajů
– v případě vašich pochybností o dodržení povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na nás, nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů

V případě dotazů nás kontaktujte na [email protected].

Kontakt