Aby náš CI server mohl automaticky vydávat aplikace na Google Play, je potřeba vygenerovat klíč, který to dovoluje. Celý tento proces se skládá ze tří kroků:

  1. Založení Service account
  2. Vytvoření klíče
  3. Přiřazení potřebných práv

Díky tomuto klíči se nám velmi usnadní a urychlí další práce při vydávání aplikací, kdy každou verzi aplikace nemusíme nahrávat ručně. Na CI serveru pak máme kontrolu nad tím, jakou verzi máme momentálně nahranou na Google Play.

black-google-smartphone-on-box

Photo by Deepanker Verma from Pexels

Založení Service account

Google Play screenshot with Settings red highlighted

 

3. V levém menu přejdeme rozklikneme Developer account a vybereme API access .

 

4. Klikneme na Create service account.

 

 

 

 5.  Zobrazí se dialog, kde klikneme na Google Cloud Platform

6. Po přesměrování na Google Cloud Platform, vytvoříme Service account, pomocí Create service account.

 

7. Vyplníme Service account name, například google_play_publish_worker, Service account id se vygeneruje samo, Service account description můžeme ponechat prázdné a klikneme na Create.

8. Zvolíme roli Service Account User v kategorii Service Accounts a pokračujeme pomocí Continue.

9. Zatím NEklikáme na Done!

Vytvoření klíče

  1. Zvolíme Create key.

2. Vybereme JSON a klikneme na Create.

 

3. Stáhne se nám .json soubor, který slouží jako klíč a nahraje se na CI server, proto si ho někam dobře uschováme

4. Nyní už dokončíme pomocí Done!

 

Přiřazení potřebných práv

  1. Vrátíme se na předchozí záložku, kde je Google play console a uzavřeme dialog pomocí Done.

2. Stránka se obnoví a v dolní částí bychom měli vidět námi vytvoření Service account, kterému pomocí Grant access přiřadíme práva.

 

3.Práva necháme, tak jak jsou, když se okno otevře a klikneme na Invite user

 

Nyní bychom měli být schopni pomocí vygenerovaného klíče, nahraného na CI server, automatizovaně vydávat aplikace na Google Play. 

Gratulujeme!

 

Petr Šíma