Aby náš CI server mohl automaticky vydávat aplikace (deployment) na Google Play, je potřeba vygenerovat klíč, který to dovoluje. Díky tomuto klíči se nám usnadní a urychlí další práce při vydávání aplikací, kdy každou verzi aplikace nemusíme nahrávat ručně. Na CI serveru pak máme kontrolu nad tím, jakou verzi aplikace máme momentálně nahranou na Google Play.

black-google-smartphone-on-box

Photo by Deepanker Verma from Pexels

Celý tento proces se skládá ze tří kroků: 

  1. založení Service account
  2. vytvoření klíče
  3. přiřazení potřebných práv

Založení Service account

  1. Přihlásíme se na https://play.google.com/apps/publish.
  2. Přejdeme do Settings.

Google Play screenshot with Settings red highlighted

 

3. V levém menu přejdeme rozklikneme Developer account a vybereme API access .

 

4. Klikneme na Create service account.

 

 

 

 5.  Zobrazí se dialog, kde klikneme na Google Api Console.

 

6. Po přesměrování na Google Cloud Platform, vytvoříme Service account, pomocí Create service account.

 

7. Vyplníme Service account name, například google_play_publish_worker, Service account id se vygeneruje samo, Service account description můžeme ponechat prázdné a klikneme na Create.

8. Zvolíme roli Service Account User v kategorii Service Accounts a pokračujeme pomocí Continue.

9. Zatím NEklikáme na Done!

Vytvoření klíče

  1. Zvolíme Create key.

2. Vybereme JSON a klikneme na Create.

 

3. Stáhne se nám .json soubor, který slouží jako klíč a nahraje se na CI server, proto si ho někam dobře uschováme

4. Nyní už dokončíme pomocí Done!

 

Přiřazení potřebných práv

  1. Vrátíme se na předchozí záložku, kde je Google play console a uzavřeme dialog pomocí Done.

2. Stránka se obnoví a v dolní částí bychom měli vidět námi vytvoření Service account, kterému pomocí Grant access přiřadíme práva.

 

3. Jako Role zvolíme Release manager a klikneme na Add user.

 

Nyní bychom měli být schopni pomocí vygenerovaného klíče, nahraného na CI server, automatizovaně vydávat aplikace na Google Play. 

Gratulujeme!o

 

Petr Šíma