Projekt Čeština 2.0 zachycující rozmanitost českého jazyka v slangových výrazech a novotvarech, se spojil s českou jazykovou aplikací Vocabulary Miner, která pomáhá při výuce slovní zásoby. Tato spolupráce tak dala kvízovou podobu pro nová české slova, které vznikla v době koronaviru.

Martin Kavka, zakladatel Čeština 2.0, věří, že v jazyku je otištěno všechno: “Je to stopa, kterou za sebou nechává celý národ.  O češtině to platí samozřejmě beze zbytku – nemáme jen spisovnou češtinu. Ta je cizím jazykem i pro Čechy samotné – proto se jí učí ve škole spoustu let. Ty další druhy češtiny shromažďuje Čeština 2.0.“

V speciálních korona balíčcích jsou například odpovědi na otázky jak nazvat nárůst váhy v průběhu korony, kdy začala koronormalizace a jaké plavky se v těchto dobách nosí. Aplikace Vocabulary Miner zpřístupnila novotvary a jejich význam jazykovým nadšencům pod klíčovými slovy #sayMoreInCzech nebo korona.

“Projekt Martina Kavky zachycuje v slovech ducha doby. Spojením Češtiny 2.0 a Vocabulary Miner jsme vytvořili možnost hrát si se slovy a fantazií. Jazyk je živý organismus a jazyková aplikace zachycuje tuto interaktivitu mezi slovy a myslí,” představuje základ spolupráce Zuzana Pápayová, koordinátorka aplikace Vocabulary Miner.

Čeští, ale i zahraniční zájemci si mohou v aplikaci vyzkoušet svoji fantazii a hádat, co slovo znamená díky metodě kartiček. Vocabulary Miner tak do své slovíčkové databáze s osmnácti jazyky, přidal dva speciální korona balíčky, i v anglické kombinaci, pod klíčovým slovem #sayMoreInCzech nebo korona

“Jsem přesvědčený, že naučit se něco nového je vždycky dobrý nápad. S oblibou říkám, že kolik češtin člověk zná, tolikrát je Čechem,” dodává Matin Kavka.V následujících týdnech by v rámci této spolupráce měli vzniknout další tři balíčky s českými i anglickými vysvětlivkami. Nadšenci v aplikaci najdou unikátní české výrazy z korporátštiny či politiky. Pokud by se ukázalo, že se lidem balíčky Čeština 2.0 ve Vocabulary Miner líbí, tak budou v aplikaci pravidelně přibývat.

Zuzana Pápayová