Verze Android aplikace z GIT tagu

25. 04. 2018

Nebaví tě ručně zvyšovat verzi aplikace při každém vydání nové verze? V tomto článku si ukážeme jak nastavit verzi pomocí GIT tagu. Dává to perfektní smysl, každou verzi si totiž stejně chceme otagovat, tak proč rovnou nevyužít tag i pro definování verze.

Otagování verze v GITu

Napřed si definujme standardizované jméno tagu, které budeme dále používat:

{stage}/{x}.{y}.{z}

kde {stage} je něco jako alpha, beta, release a {x}, {y}, {z} čísla major, minor a build verze. Vytvořme si testovací GIT tag zavoláním:

git tag release/0.2.1 -a

Poslední commit jsme si tím otagovali jako release s verzí 0.2.1, pokud si chcete přečíst jaký tag jste to vytvořili, zavolejme:

git describe --match 'release/*' --long

Máme vyřešený GIT, pojďme na Gradle!

Přečtení verze v Gradle

Pomocí příkazové příkazové řádky si přečteme poslední tag vytvořený pro konkrétní build variantu, jak bylo zmíněno výše. Výsledkem je jednoduchá funkce pro čtení a parsování verze z GIT tagu:

def getVersionTag = { variant ->
   def stdout
  try {
    stdout = new ByteArrayOutputStream()
    exec {
       commandLine "git", "describe", "--match", "${variant}/*", "--long"
       standardOutput = stdout
    }
    def longTag = stdout.toString().trim()

    return longTag.substring(longTag.indexOf('/') + 1, longTag.indexOf('-'))
   } catch (exception) {
    return "0.0.1";
   }
}

Na výstupu z této metody bude pro náš testovací tag „0.2.1“, tedy verze bez build variant prefixu. Tím máme v podstatě hotový version name, ještě potřebujeme version code:

def getVersionCode = { tag ->
  def parts = tag.tokenize('.')
  if(parts.size() != 3 || parts[1].length() > 2 || parts[2].length() > 2) {
    throw new RuntimeException("Invalid version tag \"${tag}\", format \"x.y.z\" expected.")
  }
  if(parts[1].length() == 1) {
    parts[1] = "0" + parts[1]
  }
  if(parts[2].length() == 1) {
    parts[2] = "0" + parts[2]
  }
  return Integer.parseInt(parts[0] + parts[1] + parts[2])
}

def getVersionName = { tag ->
  return tag
}

Použití verze z GITu ve všech build variantách

Nakonec aplikujeme version name a code na všechny build varianty. Následující kus scriptu, přidaný na konec android sekce, nám to zařídí:

android {
   applicationVariants.all { variant ->
    def versionTag = getVersionTag(variant.buildType.name)
    def myVersionCode = getVersionCode(versionTag)
    def myVersionName = getVersionName(versionTag)

    println variant.name + "[" + myVersionCode + ", " + myVersionName + "]"

    variant.mergedFlavor.versionName = myVersionName;
    variant.mergedFlavor.versionCode = myVersionCode;
  }
}

Celý build.gradle script

Máme hotovo, takto nějak může vypadat kompletní Gradle script:

apply plugin: 'com.android.application'

def getVersionTag = { variant ->
  def stdout
  try {
    stdout = new ByteArrayOutputStream()
    exec {
      commandLine "git", "describe", "--match", "${variant}/*", "--long"
      standardOutput = stdout
    }
    def longTag = stdout.toString().trim()

    return longTag.substring(longTag.indexOf('/') + 1, longTag.indexOf('-'))
  } catch (exception) {
    return "0.0.1";
  }
}

def getVersionCode = { tag ->
  def parts = tag.tokenize('.')
  if(parts.size() != 3 || parts[1].length() > 2 || parts[2].length() > 2) {
    throw new RuntimeException("Invalid version tag \"${tag}\", format \"x.y.z\" expected.")
  }
  if(parts[1].length() == 1) {
    parts[1] = "0" + parts[1]
  }
  if(parts[2].length() == 1) {
    parts[2] = "0" + parts[2]
  }
  return Integer.parseInt(parts[0] + parts[1] + parts[2])
}

def getVersionName = { tag ->
  return tag
}

android {

  compileSdkVersion 22
  buildToolsVersion "22.0.1"

  defaultConfig {
    applicationId "net.skoumal.gittagversion"
    minSdkVersion 14
    targetSdkVersion 22
  }

  buildTypes {
    release {
      minifyEnabled false
      proguardFiles getDefaultProguardFile('proguard-android.txt'), 'proguard-rules.pro'
    }
  }

   applicationVariants.all { variant ->
     def versionTag = getVersionTag(variant.buildType.name)
     def myVersionCode = getVersionCode(versionTag)
     def myVersionName = getVersionName(versionTag)

     println variant.name + "[" + myVersionCode + ", " + myVersionName + "]"

     variant.mergedFlavor.versionName = myVersionName;
     variant.mergedFlavor.versionCode = myVersionCode;
  }
}

dependencies {
  compile fileTree(dir: 'libs', include: ['*.jar'])
  compile 'com.android.support:appcompat-v7:22.1.1'
}

Dokážeš posunout projekt po technické i analytické stránce?

Pojď s námi posouvat oknařský průmysl! Hledáme technicky zdatného projektového manažera, který povede projekt pro největšího českého výrobce kvalitních oken …

Číst článek

Nejstahovanější aplikace ve válce: Které to jsou a proč?

*Původně vydáno jako newslettrový díl ze sekce „Sdílíme, co víme“ pod #skoumámRád. Mobilní aplikace, které si stahujeme, často zrcadlí to, …

Číst článek

Chceš dělat iOS aplikaci pro průmysl? Máš rád/a svoji svobodu?

Pojď s námi programovat iOS apky, které mají hmatatelný dopad.  Řiď si vlastní čas v rámci remote-first týmu. Je nám …

Číst článek

Jak vyplnit Data Safety sekci na Google Play

Google Play čistí svůj obchod. Nové Store Listing Guidelines upravují záznamy (listing) v obchodě a neakceptují žádná marketingová prázdná slová, …

Číst článek

Chci vědět víc