Jak funguje učící algoritmus v aplikaci Vocabulary Miner

29. 07. 2020

Aplikace Vocabulary Miner je trenér slovní zásoby od českého studia SKOUMAL.  Pomáhá naučit právě ty slovíčka, která uživatel nejvíc potřebuje.  Efektivní algoritmus učení zajistí, že uživatel narazí na slovíčko, které mu nejde a nemůže si ho zapamatovat mnohem častěji a naopak lehká a naučená slovíčka jsou odsunuta do pozadí.

Algoritmus aplikace Vocabulary Miner je založen na myšlence spaced repetition (efektivní opakování). Na začátku se všechna slova nacházejí v krabičce s číslem 1. Pokud při učení řeknu, že slovo „Vím“, posune se slovo do krabičky s číslem 2. Pokud řeknu, že „Nevím“, posune se slovo o 3 krabičky zpět, maximálně však do krabičky 1, záporné krabičky neexistují.  Slovo „Tuším“ pak zachovává slovo v jeho aktuální krabičce. 

colourful boxes from red to green as presentation of algorithm in Flashcard app Vocabulary MinerV krabičkách s nižšími čísly tak mám vždy slova, která ještě nemám dobře naučená, čím více se blížím ke krabičce 8, tím lépe slovo umím.

Opakování slov 

Každá z krabiček také definuje za jak dlouho si mám dané slovo zopakovat. Zatímco slovo v krabičce číslo 2 mi bude ukázáno už druhý den, slovo v krabičce 8 až za 90 dnů. Tato uměle vytvořená mezera v učení nám umožní lépe si slova zapamatovat.

Jednotlivé krabičky a doba odkladu dalšího zobrazení:

Krabičky

Odklad zobrazení

1

1 den

2

2 dny

3

3 dny

4

5 dny

5

10 dnů

6

30 dnů

7

60 dnů

8

90 dnů

Čas posledního učení kartičky, od kterého se počítá přestávka se posouvá pouze v případě odpovědi „Vím“. Ostatní odpovědi zachovávají původní čas. 

Výběr slov pro aktuální cyklus učení

Na začátku každého cyklu učení se musí vybrat 20 slov, která si v rámci tohoto cyklu zopakujem. Slova se vybírají náhodně, přičemž vyšší prioritu mají slova z krabičky číslo 1, zatímco slova z krabičky číslo 8 mají naopak prioritu nejmenší. Vybírají se samozřejmě vždy pouze slova u kterých už uplynula povinná přestávka v učení dle předchozí kapitoly.

Učení není stereotypní i díky měnícímu se směru učení mezi cizím a mateřským jazykem a díky možnosti vybrat si kombinaci slov, které si chci opakovat z různých balíčků v daném jazyce.

screen of app Vocabulary Miner  Vocabulary Miner yellow screenshot with learning options such as language switch

 

 A jak to mají další Flashcard aplikace? Někteřé z nich nemají ve své bezplatné verzi efektivní opakování. Poznejte, které z nich.

Technický popis

Vybereme si pole slov u kterých už uplynula povinná přestávka v učení, toto pole si seřadíme podle krabiček od nejmenší po největší. Nyní postupně vybíráme z toho pole dvacet prvků podle následujícího pseudokódu: 


currentIndex = 0;
for(int i = 0; i < 20; i++) {
    currentIndex = currentIndex + rand(0, (array.length —
    currentIndex) / (20 — i));
    learnThis.add(array[currentIndex]);
}

Výsledné pole learnThis pak ještě zamícháme. Výše popsaný výběr slov k učení se samozřejmě aplikuje pouze pokud máme více než 20 slov k učení.


Chceš vyzkoušet algoritmus Vocabulary Miner?        Stáhnout Vocabulary Miner

Analytika v roce 2022: Jaké jsou nové trendy a co se změní?

Používáte data pro důležitá byznysová a marketingová rozhodnutí? Pokud ne, určitě s analytikou začněte. Mýlíme se příliš často – 3-6 krát …

Číst článek

Jak na analytiku v novém světe GDPR a cookies? Google chystá nový přístup.

Co Google chystá v nové privacy-first analytice a co můžete použít už dnes? S nástupem roku 2022 je v ČR …

Číst článek

Jak splnit nové podmínky na Google Play a nepřijít o své aplikace?

Držte si klobouky a čepice, bouře kolem bezpečnosti dat, transparentnosti, přímočarosti a soukromí začíná i na Google Play. Myslím, že se …

Číst článek

GW Train a SKOUMAL udělali krok k bezpečnějším železnicím

Nehody v drážní dopravě mnohdy generují velké materiální škody, škody na zdraví zúčastněných osob a nezřídka také ztracené lidské životy. …

Číst článek

Chci vědět víc