Last Updated on

ALERT: Tento článek nemusí být aktuální, nebo nemusí odpovídat vašim požadavkům. Pro aktualizovanou verzi navštivte Android Guide k vykreslení textu do bitmapy a užijte si výhody moderního jazyka!

 

 

Zlepšíme způsob popsaný v mém předchozím příspěvku, aby pracoval s víceřádkovým textem. Půjdeme na to přes třídu StaticLayout.

Měříme výšku víceřádkového textu

Pro vycentrování textu potřebujeme znát jeho výšku. Instanciujeme si StaticLayout s šířkou textu nastavenou podle našich potřeb. Pro nás to bude jednoduše šířka Bitmapy/Canvasu mínus 16dp okraj. Metoda getHeight() nám pak vrátí výšku textu.

Umístění textu na Canvas

Musíme projít čtyři kroky, abychom správně napozicovali text na Canvas:

 • Uložíme si aktuální stav translace Canvasu pomocí Canvas.save().
 • Aplikujeme translaci pomocí metody Canvas.translate(x,y).
 • Vykreslíme StaticLayout na Canvas pomocí StaticLayout.draw(canvas).
 • Revertujeme translaci pomocí Canvas.restore().

Kompletní zdrojový kód

public Bitmap drawMultilineTextToBitmap(Context gContext,
                  int gResId,
                  String gText) {

 // prepare canvas
 Resources resources = gContext.getResources();
 float scale = resources.getDisplayMetrics().density;
 Bitmap bitmap = BitmapFactory.decodeResource(resources, gResId);

 android.graphics.Bitmap.Config bitmapConfig = bitmap.getConfig();
 // set default bitmap config if none
 if(bitmapConfig == null) {
  bitmapConfig = android.graphics.Bitmap.Config.ARGB_8888;
 }
 // resource bitmaps are imutable,
 // so we need to convert it to mutable one
 bitmap = bitmap.copy(bitmapConfig, true);

 Canvas canvas = new Canvas(bitmap);

 // new antialiased Paint
 TextPaint paint=new TextPaint(Paint.ANTI_ALIAS_FLAG);
 // text color - #3D3D3D
 paint.setColor(Color.rgb(61, 61, 61));
 // text size in pixels
 paint.setTextSize((int) (14 * scale));
 // text shadow
 paint.setShadowLayer(1f, 0f, 1f, Color.WHITE);

 // set text width to canvas width minus 16dp padding
 int textWidth = canvas.getWidth() - (int) (16 * scale);

 // init StaticLayout for text
 StaticLayout textLayout = new StaticLayout(
  gText, paint, textWidth, Layout.Alignment.ALIGN_CENTER, 1.0f, 0.0f, false);

 // get height of multiline text
 int textHeight = textLayout.getHeight();

 // get position of text's top left corner
 float x = (bitmap.getWidth() - textWidth)/2;
 float y = (bitmap.getHeight() - textHeight)/2;

 // draw text to the Canvas center
 canvas.save();
 canvas.translate(x, y);
 textLayout.draw(canvas);
 canvas.restore();

 return bitmap;
}
Vladislav Skoumal
SKOUMAL CEO