Last Updated on

ALERT: Tento článek nemusí být aktuální, nebo nemusí odpovídat vašim požadavkům. Pro aktualizovanou verzi navštivte Android Guide k vykreslení textu do bitmapy a užijte si výhody moderního jazyka!

 

Rychlý návod, jak na Androidu vypsat libovolný text do bitmapy načtené z resources. Můžete se také podívat na verzi s podporou více řádků.

V prvním kroku načteme bitmapu z resources. Jelikož takto získané bitmapy jsou imutabilní (není možné je měnit) musíme si nejprve vytvořit mutabilní (měnitelnoou) kopii. Další objekt, který budeme potřebovat je Paint, abychom měli text hezky vyhlazený, vytvoříme si antialiazovaný Paint. Pak už jen nastavíme barvu, velikost, stíneček a můžeme kreslit. Pozor, velikost textu se zadává v pixelech, takže je nutné ručně si pixely převést na dip vynásobením dle aktuálního DPI.

Tak, teď už sice můžeme kreslit, ale nevíme kam. Taže si spočítáme x a y souřadnice na které pak text vypíšeme. Nejdřív si text změříme a pak už je to vcelku jednoduchá matematika. Jenom musíme mít na paměti, že počítáme pozici levého spodního rohu textu.

public Bitmap drawTextToBitmap(Context gContext, 
 int gResId, 
 String gText) {
 Resources resources = gContext.getResources();
 float scale = resources.getDisplayMetrics().density;
 Bitmap bitmap = 
   BitmapFactory.decodeResource(resources, gResId);
	
 android.graphics.Bitmap.Config bitmapConfig =
   bitmap.getConfig();
 // set default bitmap config if none
 if(bitmapConfig == null) {
  bitmapConfig = android.graphics.Bitmap.Config.ARGB_8888;
 }
 // resource bitmaps are imutable, 
 // so we need to convert it to mutable one
 bitmap = bitmap.copy(bitmapConfig, true);
	
 Canvas canvas = new Canvas(bitmap);
 // new antialised Paint
 Paint paint = new Paint(Paint.ANTI_ALIAS_FLAG);
 // text color - #3D3D3D
 paint.setColor(Color.rgb(61, 61, 61));
 // text size in pixels
 paint.setTextSize((int) (14 * scale));
 // text shadow
 paint.setShadowLayer(1f, 0f, 1f, Color.WHITE);
	
 // draw text to the Canvas center
 Rect bounds = new Rect();
 paint.getTextBounds(gText, 0, gText.length(), bounds);
 int x = (bitmap.getWidth() - bounds.width())/2;
 int y = (bitmap.getHeight() + bounds.height())/2;
	
 canvas.drawText(gText, x, y, paint);
	
 return bitmap;
}

EDIT 2013-11-16: Opravena chyba při volání funkce canvas.drawText(), kde se už nenásobí x a y proměnou scale.

EDIT 2015-11-14: Přidán odkaz na verzi s podporou více řádků.

Vladislav Skoumal
SKOUMAL CEO