Seriál UX/UI analýza: 1) Co je UX a proč ho řešit?

15. 02. 2023

V následujícím seriálu Analýza UX/UI postupně projdeme vše, co by vás mohlo zajímat ohledně této služby. Od vymezení pojmů, přes konkrétní postup, až po výsledky a případové studie z naší tvorby.

V případě zájmu o UX analýzu a zvýšení poptávek vašeho webu/aplikace, nás neváhejte kontaktovat.

Chci analýzu

 


Můžete se těšit na díly:

  1. Co je UX a proč ho řešit?
  2. Rozdíl mezi UX, UI a CRO 
  3. Jak postupujeme
  4. Audit krok za krokem
  5. AB testování a optimalizace 
  6. Výsledek a případové studie
  7. Jak díky UX celkově zlepšit byznys
  8. UX/UI designer: Jak vybrat toho správného

Jak chápeme UX ve SKOUMAL

Kombinace byznysu, uživatelské přívětivosti a technologií.

Když se mluví o “UX” tedy “user experience”, tak se ve většině případů pozornost zaměřuje na uživatele, protože přece “user centered design” a uživatel je centrum UX vesmíru. 

Ale ono to není tak jednoduché.

U nás ve SKOUMAL k této problematice přistupujeme trochu více komplexně.

Uživatel v našem chápání UX hraje významnou roli, ale není středem vesmíru.

I když to na první pohled může znít jako rouhání, tak jsme přesvědčeni, že náš postup ve výsledku přináší kvalitnější a trvalejší řešení, jak pro uživatele, tak i pro z byznys a technickou stránku

„Každý produkt totiž musí někdo provozovat a neexistuje bez širšího kontextu.“ 

UX analýza - aplikace

Řešení tedy musí dávat smysl uživateli, ale zároveň i provozovateli a musí splňovat technologické prerekvizity. 

Tyto tři dimenze se snažíme propojovat a hledat jejich průsečík. 

Každý UX designer u nás tak musí být zároveň i business analytik a musí mít alespoň základní přehled v technologiích. Ale jelikož víme, že nikdo nemůže být nejlepší v několika oblastech, tak i tento problém řešíme. Ale o tom si povíme za chvíli.

Kombinace byznysu, designu zaměřeného na uživatele a technologii

 

Hledání odpovědí na otázky

Nejprve si uvedeme jednoduchý příklad.

Pokud má vaše aplikace sloužit k výuce slovíček, tak z pohledu uživatele by dávalo největší smysl, aby byl veškerý obsah zadarmo, rychle použitelný a aby proces učení byl co nejlépe optimalizován. 

Pokud, ale zapojíme do rovnice další aspekt v podobě byznysu, tak se nám do aplikace dostává například monetizace obsahu.

Uživatel musí po překročení určitého limitu začít platit za možnost učení se

Technologie nám pak hází vidle do výsledného řešení například tím, že celková databáze balíčků slovíček, kterou můžeme prodávat je omezená.

 

Nejpalčivější otázky

Na průsečících těchto oblastí pak vznikají nejpalčivější otázky.

Jak motivovat uživatele k nákupu? Jak prezentovat/zamaskovat technologické limitace? Jak zlepšit proces učení? Jak uživatele zaujmout dlouhodobě?

Na tyto otázky by nám mělo pomoci nalézt odpověď UX a nástroje, které v jeho rámci používáme. Jedná se například o výzkum a analýzu/aktuální řešení problému a to ať už na základě stávajících dat, nebo za pomoci rozhovorů s uživateli. 

Následně přichází na řadu návrh řešení. Ten by se měl opírat jak o teoretickou znalost, tak i o údaje nasbírané z první “výzkumné” fáze.

Tento návrh pak dostává formu zdokumentovaného procesu, textové specifikace nebo drátového modelu (wireframu). 

UX analýza - wireframes

Wireframe pak může být otestován na vzorku uživatelů a následně připraven k implementaci. Námi navrhovaná řešení pak kombinují všechny tři zmíněné oblasti. 

V řešitelském týmu totiž najdete specialisty na výzkum a uživatelské chování, byznys analytiky, grafiky, ale i programátory.

Tímto dáváme důraz na multidisciplinaritu a komplexnost finálního řešení.

 

Ověření hypotéz

Často se setkáváme s přístupem “vydej a zapomeň”. My jsme naopak zastánci postoje, že vydáním to teprve začíná. Zde teprve dojde k ověření navrhovaného řešení ve střetu s uživatelem. 

Z výzkumné fáze bychom v tuto dobu měli mít minimálně jedno jasně definované číslo, které bedlivě sledujeme a na jeho základě ověřujeme, jestli k vyřešení problému nebo zlepšení starého řešení skutečně došlo. 

Může se stát, že zlepšení je okamžité a výrazné. Nebo naopak se vůbec neprojevilo nebo v tom nejhorším případě došlo ještě k poklesu sledovaných hodnot. 

Pokud dojde k prvnímu případu, tak bychom se neměli nechat ukolébat a stále hledat hranice optimalizace, kdy má ještě smysl investovat do zlepšování konverze. 

V dalších dvou případech se většinou jedná o externí vliv (ten se dá eliminovat kontrolním vzorkem starého řešení) nebo o chybějící/zavádějící informace během analýzy.

V tomto případě dochází k přehodnocení zadání a návrhu změn.

 

Investice do UX se vyplácí

Existuje několik argumentů, proč investovat do designu UX

UX analýza - investice do UX

Shrňme si ty nejzákladnější.

Prvním z nich je zvýšení konverzního poměru

Dobrý design UX by měl vést k vyšší míře konverze, protože uživatelé s větší pravděpodobností dokončí požadovanou akci (například nákup), pokud je proces snadný a intuitivní. 

Dalším důvodem je větší spokojenost uživatelů a jejich opakované používání služby (retence). Díky vytvoření produktu, který se snadno používá a je efektivní, je pravděpodobnější, že uživatelé budou spokojeni a budou se rádi vracet. 

Zároveň mohou investice do UX snížit náklady na vývoj: Investice do návrhu UX v raných fázích vývoje produktu může pomoci identifikovat a vyřešit potenciální problémy s použitelností dříve, než se jejich odstranění stane nákladným. 

Nehledě na to, že správným výstupem UX procesu by mělo být i podrobné zadání pro vývojáře. Každá koruna investovaná do specifikace, před vývojem se několikanásobně vrací během vývoje.

 

V příštím díle si povíme více o tom, jaký je rozdíl mezi UX, UI a CRO.

 

Máte zájem o UX analýzu?

Rádi Vám poradíme a poskytneme bezplatnou online konzultaci.

Chci konzultaci

Vývoj mobilní aplikace: 11) Funguje mi vůbec ta aplikace? A co v ní dělají uživatelé?

Vývoj mobilní aplikace má mnoho různorodých aspektů, které je dobré vědět. V následujícím seriálu Vám představujeme jednotlivé díly, které Vás …

Číst článek

Vývoj mobilní aplikace: 10) Jak na soukromí v aplikaci, nebo jak zvládnout schvalování na storech

Vývoj mobilní aplikace má mnoho různorodých aspektů, které je dobré vědět. V následujícím seriálu Vám představujeme jednotlivé díly, které Vás …

Číst článek

Vývoj mobilní aplikace: 9) Jak na Google Play a AppStore a jestli vůbec

Vývoj mobilní aplikace má mnoho různorodých aspektů, které je dobré vědět. V následujícím seriálu Vám představujeme jednotlivé díly, které Vás …

Číst článek

Kontakt